Wij geven jouw afval een nieuwe bestemming

Voor ons familiebedrijf is duurzaam ondernemen al 70 jaar een vanzelfsprekendheid. We zijn ervan overtuigd dat wij moeten ondernemen met aandacht voor elkaar en onze leefomgeving. Alle strategische beslissingen en inversteringen worden gemaakt op basis van duurzaamheid en circulariteit. Als vooraanstaand afvalinzamelingsbedrijf is jouw afval niet het eindstation, maar het startpunt. Wij hergebruiken daarom jouw afval op een duurzame, verantwoorde manier door zo milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan. Fijn voor jou, en fijn voor onze planeet. Wij recyclen jouw afvalstromen zo duurzaam mogelijk om afval daarmee het een nieuwe bestemming te geven.

Jouw afval is geen eindpunt, maar het startpunt

Alle afvalsoorten die wij inzamelen worden verwerkt en omgezet in hoogwaardige grondstoffen en energie. Zo bouwen wij iedere dag aan onze grondstoffenrotonde. Puin wordt bijvoorbeeld fijngemaakt en hergebruikt als granulaat voor wegen, groenafval wordt gecomposteerd en van hout worden spaanplaten gemaakt. Dit doen wij met innovatieve installaties om de afvalstromen te scheiden en te bewerken tot herbruikbare materialen. Zo is afval geen restmateriaal maar een duurzame vervanging van primaire grondstoffen. Wil je dat jouw afval goed gebruikt wordt? Bestel dan bij Spelt-afvalcontainer en wij zorgen voor de juiste hergebruik bestemming ervan.

Kies een container